#mikrokapsula za zdravu proizvodnju hrane

#funkcionalna hrana za kvalitetniji život

Naš tim

Marko Vincekovic

izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković

znanstveni savjetnik

17 godina iskustva i rada u znanstveno-istraživačkom procesu i stvaranju novih vrijednosti koje imaju pozitivan utjecaj na cijelokupnu zajednicu:
– iskustvo rada u interdisciplinarnom timu
– postdoktorska specijalizacija na Universidad Autonoma de Mexico, Institut za fiziku, Laboratorij za kompleksne fluide (2011-2012),
– voditelj tima MAKABI na ZICER-ovom predakceleracijskom programu Startup Factory,
– inovator i poduzetnik u području inkapsulacije i priprave nano i mikrokapsula za ishranu/zaštitu bilja te formulacija za primjenu u biofunkcionalnoj hrani, kozmetičkim i medicinskim pripravcima itd.

Projekti: voditelj/suradnik na nacionalnim i internacionalnim projektima

Publikacije: objavio 20-tak istraživačkih i preglednih radova te poglavlja u knjigama

Anet

prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

– 16 godina iskustva i rada u znanstveno-istraživačkom procesu
– iskustvo rada u međunarodnim i interdisciplinarnim timovima
– usavršavanja na Sveučilištu u Coventryju (Velika Britanija) te Sveučilištu u Avginonu (Francuska). Kraća usavršavanja u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Cipru i Kanadi
– voditelj istraživačkog projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), http://greenvoltex.pbf.hr
– suradnja s više od 40 istraživačkih laboratorija, instituta i sveučilišta u svijetu
– dobitnica velikog broja priznanja i nagrada
– predsjednica odbora mladih znanstvenika u IUFOST-u (International Union of Food Science and Technology)
– članica Global Young Academy i International Academy of Food Science and Technology

Publikacije: objavljenih više od 100 istraživačkih i preglednih radova te poglavlja u knjigama

Luna

doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić

znanstvena suradnica

– 15 godina iskustva i rada u znanstveno-istraživačkom procesu
– iskustvo rada u interdisciplinarnim i međunarodnim istraživačkim timovima
– usavršavanja u vodećim svjetskim laboratorijima iz područja kemije hrane i analitičke kemije (Cornell University, INRA Montpeiller, Technische Universtaet Graz)

Projekti:
voditeljica međunarodnog projekta: Profiling of different varietal wines based on the individual thiols determination
– dugogodišnje iskustvo u uvođenju i validaciji analitičkih kromatografskih metoda (GC-MS, HPLC, LC-MS)

Publikacije: objavljno 20-tak znanstveno-istraživačka rada te 40-tak sažetaka na skupovima

Kristina

dr.sc. Kristina Vlahoviček-Kahlina

stručna suradnica

7 godina iskustva i rada u znanstveno-istraživačkom procesu
2018. – danas Stručni suradnik, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2011. – 2018. Asistent/znanstveni novak; Postdoktorand; Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Projekti: 

suradnica na projektu: HRZZ-IP-2014-09-3102; ESF – HR.3.2.01-0254; NATO – SfP 983154

Publikacije:
objavljena 3 istraživačka rada te 10 sažetaka sa skupova

Područje istraživanja:
organska sinteza, inkapsulacija, ekstrakcija, laboratorijske analize

Marijan Marijan, mag.chem.

stručni suradnik

6 godina iskustva i rada u znanstveno-istraživačkom procesu
2019. – danas Stručni suradnik, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Projekti:
suradnik na projektu: HRZZ

Publikacije:
objavljena 2 istraživačka rada te 7 sažetaka sa skupova

Područje istraživanja:
fizikalno-organska kemija, inkapsulacija, ekstrakcija, laboratorijske analize.

Slaven

Slaven Jurić, mag. nutr.

doktorand

– 4 godine iskustva u znanstveno-istraživačkom radu u području biotehničkih znanosti
– višemjesečno znanstveno usavršavanje u Italiji na Sveučilištu u Salernu (2017.)

Projekti: 

– suradnik/istraživač na dva nacionalna i jednom internacionalnom projektu
– doktorat izrađuje u polju Interdisciplinarnih biotehničkih znanosti
– istraživanja kojim se bavi temelje se na:
1) ekstrakciji i izolaciji biološki aktivnih tvari iz biljnog materijala/agro-industrijskog otpada i njihovoj implementaciji u funkcionalnu hranu;
2) inkapsulaciji različitih bioloških i kemijskih agenasa, optimiranju procesa pripreme mikročestica i formulacijama mikročestica za agro-industrijske potrebe

Publikacije: autor je i koautor desetak znanstvenih radova
– sudjelovao je na brojnim nacionalnim i internacionalnim znanstvenim skupovima
– dobitnik Rektorove nagrade za znanstveni rad
– dobitnik potpore Biotehničke zaklade

Mirna

izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec

znanstvena savjetnica

-18 godina iskustva i rada u znanstveno-istraživačkom procesu 
– iskustvo rada u međunarodnim i interdisciplinarnim timovima

Projekti: voditeljica/suradnica na brojnim nacionalnim i internacionalnim projektima

Područje rada: Agroekologija, degradacija i zaštita tla, analitička ispitivanja okoliša (tla, voda, postrojenja) (validacija), fitoremedijacija / fitoakumulacija elemenata u tragovima iz kontaminiranih i prirodnih tla, biogeokemija ugljika i dušika; CN upravljanje u tlu i klimatskim promjenama,

Publikacije: autorica je 40-tak znanstvenih radova

-sudjelovala je na na brojnim nacionalnim i internacionalnim znanstvenim skupovima

branka

doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić

viša znanstvena suradnica

– 15 godina iskustva u znanstveno-istraživačkom radu,

Projekti: suradnica u međunarodnim i domaćim projektima sa iskustvom rada u interdisciplinarnom timu,

Publikacije: objavila je više od 20 znanstvenih i više od 80 stručnih članaka,

– usavršavala se u zemlji i inozemstvu u području menadžmenta, ruralnog poduzetništva, sustava poljoprivrednog računovodstva (FADN), klastera i upravljanja projektima,

– znanstvene i istraživačke djelatnosti na području upravljanja projektima, izrađivanja poslovnih, marketinških i strateških planova, korištenja računovodstvenih sustava za potrebe upravljanja, korištenja suvremenih metoda za podršku odlučivanju

Mirna

Izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka

znanstvena savjetnica

– 16 godina iskustva i rada u znanstveno-istraživačkom procesu
– iskustvo rada u internacionalnim i interdisciplinarnim timovima
– doktorat iz prirodnih znanosti na Technical University Munich 2007.
– poslijedoktorsko usavršavanje na Helmholtz Zentrum Munich, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna i Wellington Univesity New Zealand u trajanju duljem od godine dana
– voditeljica znanstveno- istraživačkog uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost i stručnog projekta Ministarstva poljoprivrede
– voditeljica bilateralnih znanstveno- istraživačkih projekata s Njemačkom, Austrijom, Slovenijom i Kinom
– suradnica na šest nacionalnih i međunarodnih projekata
– dobitnica nekoliko nagrada i stipendija (Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, DAAD, Erasmus, Ceepus, FEMS)

Nada 2

dr.sc. Nada Filipović Vinceković

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, direktorica

– dugogodišnje iskustvo i rad u znanstvenim istraživanjima i primjeni
– voditeljica i suradnica na brojnim domaćim i inozemnim projektima
– znanstveni interes u (i) raznim aspektima koloidne kemije i kemije međupovršina, (ii) istraživanja fizičko-kemijskih procesa u okolišu, (iii) istraživanja funkcionalnih materijala (supramolekule površinski aktivnih tvari, kompleksi biopolimera, amorfni silicijev dioksid, biominerali)
– stručna procjena učinkovitosti novih materijala za čišćenje naftnih mrlja na moru i priobalju.

Publikacije: autorica oko 100 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima skupova, 5 poglavlja u knjigama, 6 internih publikacija, 4 poglavlja u elaboratima i 1 prijevoda.

– recenzentica 15 znanstvenih i stručnih časopisa, aktivna članica više domaćih i međunarodnih strukovnih društava te bivša članica uređivačkog odbora Journal of Colloid and Interface Science i bivša članica ekspertnih skupina Tehnički odbor za površinski aktivne tvari (Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo) i Odbor za geokemiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.